Vochlická rozhledna

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Romantická rozhledna ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky.

Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 km jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně v nadmořské výšce 444 m.n.m. Má výšku asi 15 m, přičemž její vyhlídková plošina je ve výšce cca 11m.

Rozhledna byla postavena v roce 1881 Klubem českých turistů, který se při její stavbě inspiroval červenými věžemi na erbu Lubence. Aby dosáhli dokonalé totožnosti vzhledu, použili při stavbě kromě místního materiálu (čedič s křemenem) také cihly a červený pískovec. Rozhlednu vystavěli se středovým sloupem a na něm ukotveným točitým schodištěm. Ochoz zdí byl odvodňován hliněnými chrliči a vrchol obvodové zdi tvořilo cimbuří.

Protože o rozhledně a její historii nejsou dochovány téměř žádné zprávy, vznikly ještě další teorie o jejím vzniku a původní funkci. Podle jedné z nich byla vybudována ve druhé polovině 19. století jako romantická vyhlídka v rozsáhlém anglickém parku náležejícím k zámečku v Mlýncích, který tehdy vlastnili bratři Bauernreutherové. Podle jiného tvrzení byla postavena ve středověku spolu s nedalekou tvrzí Lina, aby chránila solnou stezku.

Věž neměla původně zastřešení a během dvou světových válek, kdy zároveň došlo k téměř úplné výměně původního obyvatelstva, začala chátrat a upadla v zapomnění. V roce 2007 se naštěstí této polozřícené romantické stavby ujala skupina místních nadšenců, především kolem „Občanského sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí“, a rozhodla se ji zachránit. Práce probíhaly od jara 2007 za pomoci sponzorů a celé řady dobrovolníků a nadšených příznivců. Oficiální otevření vochlické rozhledny se uskutečnilo 28. srpna 2010.


Tipy na výlet

Ke zřícenině Neuhaus dojdete od zámeckého parku přes nádhernou vyhlídku na Jinotaji. Poté můžete dále pokračovat ve výletě po upravené cestě lesem okolo Valče.

Romantickou zříceninu hradu Křečov skrytou v lese mezi obcemi Podbořanský Rohozec a Nepomyšlí, není úplně snadné objevit. Poblíž se nacházejí také ruiny starého mlýna,...

Přírodní rezervace s teplomilnými doubravami a množstvím vzácných druhů rostlin se nalézá nedaleko obcí Dětaň a Dvérce.