Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Tomáš Petr

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 427
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
1/, Valeč 1 36455
Absolvent gymnázia v Plzni (Mikulášské náměstí, obor matematicko-fyzikální) a ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby a architektura. Od roku 2003 působí na NPÚ v různých pozicích: vrátný, sekretář ředitele, hlídač fary, tvůrce webu, vedoucí technického a investičního oddělení, vedoucí technicko-provozního úseku, vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a projektů. Od roku 2007 kastelán Státního zámku Valeč kromě období 2015–2016, kdy zastával pozici projektového manažera obnovy Novogotického templu v nedalekém Krásném Dvoře. Realizoval investiční projekty v areálu zámku Valeč z více dotačních titulů v celkové hodnotě přes 40 milionů korun. Díky tomu je od roku 2013 zámek celoročně zpřístupněn veřejnosti. Tomáš Petr je členem ČKAIT, spoluzakladatel spolků Terra incognita a Tranquillite. Okouzlen oblastí zvanou Sudety. Soukromě i profesně se zabývá obnovou sudetských památek a krajinných struktur. Snaží se opraveným památkám vložit udržitelnou náplň se sociálním přesahem a citlivě propojit soudobý architektonický výraz s původním.