Dětaňský chlum

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Přírodní rezervace s teplomilnými doubravami a množstvím vzácných druhů rostlin se nalézá nedaleko obcí Dětaň a Dvérce.

Přírodní rezervace Dětaňský chlum se nachází na jihovýchodním okraji Doupovských hor poblíž obce Dětaň ve vzdálenosti cca 7,5 km od Valče. Rezervace má celkovou rozlohu 35,6 ha a byla vyhlášena 18. listopadu 1967. Jedná se o dochované teplomilné doubravy a stepní trávníky s typickou květenou, které se rozkládají na náhorní plošině a jižním svahu kopce Chlum v nadmořské výšce 510–530 m.n.m. 

Na hlinitokamenitých půdách vulkanického původu zde roste mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin. Nejčastěji zastoupené dřeviny jsou zde dub zimní, dub mnohoplodý a dub žlutavý. Z bylin můžeme na jaře v chlumu spatřit např. rozkvétající prvosenku jarní, mochnu bílou či plicník úzkolistý. Koncem jara a v létě zde dále kvetou vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý, lilie zlatohlávek, kociánek dvoudomý, hvozdík lesní, ocún lesní a mnoho dalších. V rezervaci se vyskytuje také celá řada zajímavých teplomilných živočichů např. ještěrka obecná, různé druhy brouků střevlíků, tesaříků a nosatců či několik druhů mravenců rodu Formica.


Tipy na výlet

Ke zřícenině Neuhaus dojdete od zámeckého parku přes nádhernou vyhlídku na Jinotaji. Poté můžete dále pokračovat ve výletě po upravené cestě lesem okolo Valče.

Romantickou zříceninu hradu Křečov skrytou v lese mezi obcemi Podbořanský Rohozec a Nepomyšlí, není úplně snadné objevit. Poblíž se nacházejí také ruiny starého mlýna,...

Romantická rozhledna ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky.