Zámek Valeč na Karlovarsku

Zámek leží v městečku Valeč na úpatí zalesněných Doupovských hor. Valečsko bylo prohlášeno za krajinnou památkovou zónu. Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele na náměstí byl založen v polovině 13. století, na místě dnešního zámku stál gotický hrad.

Zámek byl barokně přestavěn F. Barellim a G. A. Biana Rossou. Výjimečnou barokní perlou je Rossiho zámecký kostel a též sloup Nejsvětější Trojice z dílny sochaře M. B. Brauna.

Hlavní osa zámeckého parku směřuje od zámku kolem teatronu k bráně a k zřícenině Nového domu.
Na příčné ose stojí vedle velké kaskády letohrádek Jinotaj (Solitude). Na pahorku v parku byly zřízeny vodní nádrže, které dodávaly vodu do tlam fantastických vodních stvůr, z nich proudila do velké kaskády a dalších vodotrysků. Braunova dílna doplnila zámecký park ve Valči dvaatřiceti plastikami z pískovce. Sochy ztvárňují alegorie vlastností, umění a vědy a postavy z antické mytologie.

Po roce 1945 zámek Valeč sloužil jako dětský domov, a to až do obrovského požáru v roce 1976.
Takřka před demolicí zámek Valeč zachránil Národní památkový ústav a začal s obnovou areálu.
Park i zámek je volně přístupný po celý rok, návštěvnické zázemí zajištuje informační centrum a kavárna ve zrekonstruované budově bývalé prádelny.