Světlo - dobrý sluha a zlý pán; přednáška, exkurze

Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).

Náplň: Zatímco ve dne světlo potřebujeme, v noci je to naopak. Světelné znečištění způsobuje nejen to, že na obloze toho vidíme stále méně. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci - světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný "bonus" ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.

O tom a také o tom, jak to zlepšit a jak je to vlastně jednoduché, si s vámi bude povídat Pavel Suchan, který je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem meziresortní skupiny pro světelné znečištění. 

Po přednášce bude následovat komentovaná procházka pod lampami a prohlédneme si tak unikátní nasvícení zámku Valeč, které se snaží minimalizovat světelné znečištění. Také můžete využít prohlídek interiérů zámek s lucernou. 

Přednášející: Pavel Suchan

Kontakt: petrova.marketa@npu.cz