Žijeme v době šestého masového vymírání? Budoucnost přírody v antropocénu.

Vzdělávání

  • Valeč ()
  • 29. 4. 2022
  • 17.00
  • Vstup zdarma

O současné době, kdy planetární dynamiku nezvratně ovlivňuje člověk, se mluví jako o antropocénu. Lidský vliv se nejčastěji vykládá jako ničení přírody spojené s úbytkem biologické rozmanitosti. Vztah mezi přírodou a člověkem ale není tak jednoznačný a je často složitější a vlastně zajímavější, než aby to šel vměstnat do škatulky „člověk proti přírodě“. Prof. David Stroch na své přednášce v rámci cyklu Valeč - brána Doupova ukáže tyto netriviální procesy a možnosti, jak čelit jejich negativním následkům.

Prof. David Storch, Ph.D., je biolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií, pobýval na University of Sheffield a na Santa Fe Institute. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK a externě též na Přírodovědecké fakultě JčU. Je editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Kromě vědeckých a popularizačních článků napsal řadu knih, například „Biologie krajiny“ s Jiřím Sádlem, mnoho dalších editoval. Je členem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, výboru České společnosti pro ekologii, jehož byl několik let předsedou, rady Fóra ochrany přírody a rady ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny. Je členem Učené společnosti České republiky.

Vstup zdarma.