Za valečskou květenou - botanická exkurze

Vzdělávání

Již tradiční celodenní botanická exkurze za květenou v okolí Valče se severočeskými botaniky pod vedením Daniela Kouteckého.