Výstava "Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje"

Vzdělávání

  • Valeč ()
  • 25. 5. 2020–31. 10. 2020
  • 10.00–18.00

 

V rámci cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí zámek Valeč letos hostí výstavu Karlovarského muzea s názvem "Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje.

Výstava představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. V obecné rovině seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jakých podob mohou nabývat i s tím, že sopečnými produkty nemusí být jen popel a láva.

Návštěvníci se seznámí s vybranými sopkami z Karlovarského kraje. Celkem tato část výstavy přibližuje jedenáct zajímavých lokalit z regionu - jejich stavbu, stáří, způsob vzniku a je možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin z představených lokalit.

Vernisáž výstavy proběhne s komentovanou prohlídkou RNDr. Jana Matějů a Mgr. Vladislava Rappricha, Ph.D.