Přednáška Doupovské hory - zapomenutý kraj

Vzdělávání

V rámci cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí „Valeč - Brána doupova” Vás zveme na zámek Valeč na přednášku RNDr. Jana Matějů, Ph.D., kurátora sbírek botanika, zoologie, geologie Muzea Karlovy Vary, který je rovněž editorem a spoluautorem krásné monografie s názvem Doupovské hory vydané Českou geologickou službou a Muzeem Karlovy Vary.

  • Doupovské hory jsou pravděpodobně nejméně známým pohořím v Čechách, a to i přesto že se jedná o území, které se atraktivitou a zachovalostí své přírody a krajiny může směle srovnávat s našimi národními parky. Přijďte se na zámek Valeč dozvědět více o kráse živé přírody Doupovských hor.