Slavnosti květů ve Valči

Společenské akce

  • Valeč ()
  • 19. 5. 2017–21. 5. 2017
  • 10.00–16.00

Slavnost květů tradičně pořádaná obcí Valeč se opět odehraje zčásti na valečské návsi a zčásti v zámeckém parku. Odborníci z NPÚ, ÚOP v Lokti budou mít v sobotu 20. května na zámku Valeč přednášeky o krajině Valečska.

• Barokní komponovaná krajina Valečska – přednáší Mgr. Lubomír Zeman

Městečko Valeč představuje velmi pozoruhodnou enklávu barokního umění s pozoruhodně komponovanou krajinou, v níž se odrážejí dobové filozofické úvahy o vzájemných vztazích makrokosmu, jakožto vnějšího světa přírody, a mikrokosmu jako vnitřního světa člověka. Z urbanistického, architektonického i památkového hlediska se jedná o mimořádně významný soubor, který prostorovou skladbou i panoramatickým vygradováním dominant vytváří celek jedinečného významu a řadí tak Valeč ke špičkovým jevům české barokní kompozice. Srovnatelná je snad pouze s legendami opředenou krajinou Jičínska generalissima Albrechta z Valdštejna. Příspěvek se bude věnovat utváření barokní zámecké zahrady a později přírodně krajinářského parku a jeho zapojení do celkové struktury okolí, dotvářející malebnou krajinnou scenérii.

• Mementa pravěké krajiny Valečska – přednáší Mgr. Filip Prekop

V letech 2014 až 2016 došlo k potvrzení pravěkého obývání hned několika krajinných dominant Valečska. Příspěvek se bude soustředit na představení získaných archeologických nálezů a souvisejících pozorování včetně zasazení do současného stavu poznání širšího regionu.

Po celý víkend se mohou návštěvníci zámku těšit na jednotné snížené vstupné 60 Kč.