Do Karlovarska v roce 2019 za relikviářem sv. Maura, zlacenými nástolníky nebo sochami Matyáše Brauna

Státní památky v Karlovarském kraji ve správě Národního památkového ústavu otevírají své brány v sobotu 30. března. Loňská sezona přivedla do tří památkových objektů bezmála 122 tisíc návštěvníků, přičemž největší pozornost si získal hrad a zámek Bečov nad Teplou s expozicí unikátní ostatkové schránky – relikviáře sv. Maura –, kterou zhlédlo více než 72 tisíc osob. Zámek Kynžvart představil o Hradozámecké noci 2018 v premiéře expozici zlacených nástolníků. V nové návštěvnické sezoně bude tento unikát součástí prohlídkového okruhu. Zámek Valeč pro sezonu 2019 připravil osmidílnou sérii přírodovědných přednášek s názvem Valeč – brána Doupova. Karlovarské státní památky se zapojí do řady společných akcí, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad nebo Hradozámecká noc.

Hrad a zámek Bečov nad Teplou představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky. Do návštěvnické sezony vstupuje areál památky s novým slavnostním osvětlením, které bylo realizováno v létě 2018. Na jaře 2019 bude zahájena předposlední etapa stavební a památkové obnovy hradu a přilehlých objektů spočívající v rekonstrukci tzv. Pluhovských domů, kde by měla být do konce roku 2020 vytvořena nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy nebo nové návštěvnické centrum. Správa hradu a zámku má připravena taková opatření, aby v roce 2019 nebyl významně omezen návštěvnický provoz památky. Nově vybudovaná okružní stezka kolem hradu bude v průběhu návštěvnické sezony zpřístupněna po osazení informačními tabulemi a herními prvky. V průběhu roku se představí příběh a fenomén relikviáře sv. Maura v jeho původní domovině v belgickém Florennes formou připravované putovní výstavy podpořené projektem česko-valonské vládní spolupráce.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého. V evropském kontextu je významná kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů. Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit.

V roce 2018 se podařilo významně obohatit kynžvartské expozice. Trvalou součástí trasy se staly plně instalované zlacené stolní soupravy, tzv. nástolníky. Kvalita a rozsah dochovaných kompletů je největší a nejcennější na území České republiky. V evropském měřítku je podobná instalace unikátem. Již minulý rok vzbudily nástolníky mezi návštěvníky velký zájem, proto je připraveno několik akcí zaměřených právě na tento fenomén. Ve dnech 13. července a o Hradozámecké noci 31. srpna se budou konat mimořádné noční prohlídky s nástolníky osvětlenými autenticky pouze svícemi. Účastníci zažijí atmosféru zámku připraveného k honorární hostině pro císaře Ferdinanda V. Během léta – 27. července a 17. srpna – se uskuteční speciální tematické prohlídky o stolování a etiketě u stolu v historii. Prohlídky povede Dr. Vítězslav Štajnochr, přední český odborník a autor řady odborných publikací.

Zámek Valeč leží ve stejnojmenném městečku na úpatí Doupovských hor. Valečsko bylo prohlášeno za krajinnou památkovou zónu. Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele na náměstí byl založen v polovině 13. století na místě dnešního zámku stál gotický hrad. Zámecký areál s jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách zdobí sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie nebo honosná zahradní architektura. Až do 31. října poskytnou zámecké interiéry prostor pro výstavu prací vzniklých v rámci nultého ročníku plenéru fakult designu a umění z Česka, Slovenska a Polska. Cyklus „Valeč – brána Doupova“ představí celkem osm přírodovědných přednášek a exkurzí s předními odborníky. Dne 18. května se uskuteční v zámeckém parku tradiční Slavnost květů. Na začátku srpna se mohou návštěvníci těšit na oblíbený multižánrový festival Povaleč